NIEUWE DOCENTEN NEDERLANDSE BEIAARDSCHOOL
 
  Nederlandse Beiaardschool  

AMERSFOORT - De Nederlandse Beiaardschool, opgericht in 1953, is sinds 1978 gehuisvest in een historisch gebouw in het oude stadscentrum, vlakbij de O.L. Vrouwetoren. In de loop van 2005 was het voortbestaan van de school in Amersfoort korte tijd in gevaar, toen bleek dat er plannen waren de school naar Utrecht te verhuizen. Die discussie was snel voorbij toen duidelijk werd dat Utrecht nooit dezelfde unieke faciliteiten beschikbaar zou kunnen stellen als Amersfoort: twee beiaarden in de O.L. Vrouwetoren en een beiaard in het Belgenmonument voor studie- en lesdoeleinden. Desondanks vonden er in 2005 grote veranderingen plaats in het docentencorps van de school.

Op 1 december 2005 waren Jacques Maassen, die in 1984 Leen 't Hart als directeur van de Nederlandse Beiaardschool opvolgde, en Bernard Winsemius de laatste twee docenten van de school die met pensioen gingen. In de herfst van 2005 had het management van de Faculteit Muziek van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht een groot aantal docenten, waaronder Maassen en Winsemius, de mogelijkheid van vervroegde pensionering aangeboden. Zo'n acht maanden eerder hadden de docenten Arie Abbenes en Ernst Bonis een zelfde aanbod van vervroegde pensionering al geaccepteerd. De pensionering van Maassen en Winsemius markeert het einde van een tijdperk dat in 1984 begon. Sinds dat jaar is er veel gebeurd. Een belangrijk moment was het opgaan van de tot dan toe onafhankelijke beiaardschool in de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten. Ook een nieuw curriculum, nieuwe muziekuitgaven, de Europese erkenning als een professionele opleiding, alsook de studiemogelijkheden voor amateurs op contractbasis werden gerealiseerd. In deze periode werd bovendien de Hemony-beiaard van de O.L. Vrouwetoren in Amersfoort gerestaureerd en werd er een tweede beiaard, evenredig zwevend gestemd, in de toren ge´nstalleerd. Met een nieuw gelui van zeven klokken kwam het totaal aantal klokken in de toren op precies 100.

NIEUWE DOCENTEN
Vrijwel direct na het vertrek van Maassen en Winsemius werden door de Faculteit Muziek twee nieuwe docenten aangesteld: Frans Haagen en Henk Verhoef. Beide zijn afgestudeerd aan de Nederlandse Beiaardschool. Samen met gastdocenten zullen ze het lesprogramma van de school uitvoeren, het gebruik van de door de stad Amersfoort beschikbaar gestelde faciliteiten beheren, en de onafhankelijke stichting Beiaard Centrum Nederland besturen. Frans Haagen heeft een aantal specifieke taken als Hoofd van de School overgenomen.

Henk Verhoef studeerde beiaard bij Bernard Winsemius. Hij bespeelt tegenwoordig de beiaard van Monnickendam, de oudste ter wereld, en is niet alleen veelvuldig in Nederland te horen, maar was ook gastbeiaardier in Oostenrijk, Portugal, Japan en de USA. Naast zijn aanstelling als beiaarddocent doceert hij nog steeds orgel aan het Conservatorium van Amsterdam. Henk Verhoef is tevens actief als organist en dirigent, is leider van 'Camerata Oude Kerk' in Amsterdam, en adviseur op het gebied van de bouw en restauratie van beiaarden.

Frans Haagen is beiaardier van Kampen, Almelo en Rijssen. Hij studeerde beiaard bij Bernard Winsemius en Arie Abbenes. Daarnaast ontving hij aan het conservatorium van Zwolle een opleiding voor orgel (waarvoor hij summa cum laude afstudeerde), kerkmuziek en koordirectie, en muziekpedagogie in Hilversum. Op het conservatorium van Enschede studeerde hij piano. Haagen won verschillende prijzen tijdens orgel- en beiaardconcoursen en is momenteel voorzitter van de Muziekcommissie van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Frans Haagen is in Nederland veelvuldig te beluisteren en was prominent gastbeiaardier in landen als Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Polen, Spanje, Noorwegen en de USA. Naast zijn interesse voor de wijze waarop oude muziek wordt gespeeld, voert hij ook regelmatig romantische en moderne muziek uit. Diverse componisten schreven voor hem nieuwe werken, zowel voor beiaard solo als voor beiaard met elektronica.

TOEKOMST
Plannen voor de school in de nabije toekomst omvatten de vernieuwing van het curriculum, de deelname aan meer beiaardprojecten, extra lessen in improvisatie, en het uitnodigen van gastdocenten met een specifieke expertise. Haagen en Verhoef willen ook proberen voor studenten de mogelijkheden uit te breiden om meer praktijkervaring op te doen door beiaarden elders in Nederland te bespelen. Het intensiveren van de samenwerking met andere scholen is ook een streven.

 

Back