RENOVATIE BEIAARD ST. PATRICK'S KATHEDRAAL
 
  De torens van St. Patrick's kathedraal  

ARMAGH - Op 25 mei 2003 werd door Zijne Eminentie Kardinaal Séan Brady, aartsbisschop van Armagh en Primaat van heel Ierland, in aanwezigheid van voorname gasten en veel toeschouwers, zijn gerestaureerde kathedraal opnieuw ingewijd. Armagh is om verschillende redenen een bijzondere stad. St. Patrick stichtte hier in 445 in Ierland zijn eerste kerk. De streek van Armagh, gebouwd op zeven golvende heuvels, wordt al sinds de oudheid bewoond.

De omvangrijke restauratie/renovatie bestond uit het herontwerp van het koor van de kathedraal, de consecratie van een nieuw altaar, het vervangen van de belangrijkste mechanische systemen, een nieuw dak, reparatie van de glas-in-lood ramen, het van binnen en van buiten helemaal schoonmaken van het gebouw, en de installatie van een nieuw elektrisch torenuurwerk.

Het project omvatte ook de renovatie van de 39 klokken tellende beiaard van Taylor uit 1920. Dit instrument heeft een kleurrijk verleden; in zijn vroegste jaren schijnt het veelvuldig te zijn bespeeld, maar aan het einde van de 40'er jaren was het in onbruik geraakt.

Uitvoerige herstelwerkzaamheden werden tussen 1985 en 1986 uitgevoerd door de firma Armitage Clock & Bells, zodat het instrument weer volledig bespeelbaar werd en het waarschijnlijk ook gespaard is gebleven voor totaal verval. Helaas was er nog altijd weinig interesse om de beiaard regelmatig te bespelen.

INSTALLATIE VERNIEUWD
In 2003 installeerde klokkengieter John Taylor nieuwe klepels en ophangwerken voor alle klokken en nieuwe balken in de klokkenstoel voor de veertien kleinste klokken, nieuwe bedrading, veren en veer-units, nieuwe draadgeleiders, draadregelaars en een waterkering. Bovendien werd een geheel nieuwe speeltafel (Noord-Amerikaanse standaard) geïnstalleerd. Vanwege de extreme weerscondities en de jarenlange verwaarlozing was het nodig het oude klavier te vervangen.

Het bestaande frame en de tuimelassen (niet origineel) werden geconserveerd in overeenstemming met de procedures die in Ierland voor de restauratie van historische gebouwen gelden. Voorts werd ieder onderdeel van het mechanisme schoongemaakt en gesmeerd en werd de klokkenstoel opnieuw geverfd. Ook werden nieuwe galmborden geplaatst. De afregeling van de inrichting vond plaats onder supervisie van Gideon Bodden uit Nederland.

Tijdens de feestelijkheden, die een week lang duurden, verzorgde Steven Ball uit de USA een aantal concerten op de beiaard van de kathedraal. Het is opmerkelijk dat het carillon thans de oudste nog intact zijnde beiaard van Taylor in de wereld is.

De klank van de klokken is warm, donker, maar ook levendig en zangerig. Ze spreken met een krachtige stem die, dankzij de unieke plaats in de noordelijke toren van het gebouw en de prachtige situering van de kathedraal hoog op zijn heuvel, in de hele stad te horen is. Het is te hopen dat de beiaard van Armagh na deze omvangrijke werkzaamheden in de toekomst weer meer bespeeld gaat worden.

 

Back