NIEUWE BEIAARD VOOR ST. HUGO
 
  De toren van de kerk van St. Hugo of the Hills  

BLOOMFIELD HILLS - In 2005 is in Bloomfield Hills in de staat Michigan een derde beiaard ingewijd. Toren en beiaard waren een gift aan de parochianen van St. Hugo van Wilda King Tiffany. Zij werd op 7 augustus 1909 geboren en overleed op 8 juli 2004, bijna 95 jaar oud. De ceremoniŰle start van de bouw van de toren vond plaats op 12 juli 1004, de dag van haar crematie. Haar as wordt in een nis in de toren bewaard.

KLOKKEN
In de ruim 30 meter hoge klokkentoren van de St. Hugo of the Hills kerk hangt nu een beiaard van 48 klokken, gegoten door Koninklijke Eijsbouts uit Asten. Het klokprofiel is gebaseerd op de klokken die door Eijsbouts voor het Oude stadhuis in Gdansk zijn gemaakt, aangezien de klank van die klokken het beiaardcomitÚ van St. Hugo erg aansprak toen zij onderzoek deden naar de verschillende klokkenklanken en klokkengieters.

De nieuwe klokken van Gdansk waren gebaseerd op de historische klokken die Johannes Moor destijds voor de stadhuisbeiaard van Gdansk goot. Het profiel en de stemming werden ook be´nvloed door de beroemde 17de-eeuwse gieters Pieter en Franšois Hemony. Hoewel de beiaard van Gdansk een middentoonstemming heeft, is besloten om een gelijkzwevende stemming te kiezen voor de beiaard van St. Hugo teneinde de uitvoering van zoveel mogelijk beiaardliteratuur mogelijk te maken.

De lage C, D en F zijn als luidklokken ge´nstalleerd en bovenin de klokkenstoel geplaatst. Op die manier zijn ze via de galmgaten zichtbaar en is hun klank over een grote afstand nog hoorbaar.

Adviseur voor deze beiaard was Patrick Macoska, Hoofd Muziek en beiaardier van St. Mary's of Redford in Detroit. De architect van de toren was Anthony Gholz. In november 2004 zijn de klokken ingezegend door Monseigneur Anthony Tocco, priester van St. Hugo.

ORI╦NTATIEPUNT
De toren is bekleed met meer dan 1600 stukken Mankato Kasota kalksteen uit Minnesota. Deze panelen, die met roestvrij stalen klemmen aan een metalen frame zijn gehangen, zijn gekozen omdat ze goed aansluiten bij de steensoort van het kerkgebouw. Steenhouwers hebben de hele winter doorgewerkt, al worstelend met de kalksteen panelen die gemiddeld zo'n 68 kg wegen. Het constructiewerk aan de toren was voor de bouwers niet eenvoudig, aangezien de toren op een heuvel staat. Vaak was het daar erg winderig en koud.

De toren is een nieuw oriŰntatiepunt geworden. Hij is prachtig en met de beiaard niet alleen een genoegen voor het oog, maar ook voor het oor. Een inwendige metalen trap verschaft toegang tot de speelcabine, 57 treden vanaf de grond - ongeveer 18 meter hoog - en de top van de toren. Een oefenklavier met opties om melodieŰn op te nemen ten behoeve van het automatisch speelwerk is eveneens ge´nstalleerd.

Op 10 juli 2005 werd door Milford Myhre, emeritus beiaardier, een concert gegeven ter gelegenheid van het gereedkomen van de toren en de ingebruikname van de beiaard.

 

Back