INTERNATIONAAL BEIAARDCONCOURS BOLSWARD
 
   

BOLSWARD - Op zaterdag 28 augustus 2010 organiseert de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging in samenwerking met de Gemeente Bolsward een Internationaal Beiaardconcours op de beiaard van het Stadhuis van Bolsward. Directe aanleiding voor dit concours is het 555-jarig bestaan van de stad en de komst van de beiaard, 55 jaar geleden.

De beiaard staat in de evenredig zwevende stemming en is volledig chromatisch volgens de reeks c2 - chrom. - g5, op het klavier aangesloten als c1 - chrom. - g4. De klokken van deze eerste beiaard van klokkengieterij Eijsbouts uit Asten werden in 1949 gegoten en kregen in 1955 een plaats in de toren van het 17de-eeuwse stadhuis. De beiaard hangt op een hoogte van ongeveer 25 meter in een open lantaarn en heeft een klavier volgens de Noord-Europese standaard. Het instrument is in 2005 gerenoveerd.

CONCOURS
Het concours begint om 10.00 uur en eindigt met de prijsuitreiking om 17.00 uur. De deelnemende beiaardiers worden ingedeeld in de categorieën gediplomeerd en niet-gediplomeerd. De speeltijd bedraagt voor iedere deelnemer minimaal 15 en maximaal 20 minuten.

Categorie A (gediplomeerden) speelt 's middags. Voor deze categorie is het verplichte werk 'Bell Canto' van Geert D'hollander (geb. 1965). Daarnaast speelt iedere deelnemer binnen de toegestane speelduur werken naar eigen keuze, waaronder minstens één originele beiaardcompositie. Het verplichte werk wordt aan iedere deelnemer toegestuurd.

Categorie B (niet-gediplomeerden - peildatum 1 januari 2010) speelt 's ochtends. Voor deze categorie is verplicht 'Gavotte et Double' van Willem de Fesch (1687-1759). Daarnaast speelt iedere deelnemer binnen de toegestane speelduur werken naar eigen keuze, waarvan minstens één originele beiaardcompositie. Het verplichte werk wordt aan iedere deelnemer toegestuurd.

PRIJZEN
Categorie A. De eerste prijs is € 750 en drie concerten in 2011. De tweede prijs bedraagt € 400. Categorie B. De eerste prijs is € 350 en één concert in 2011 en de tweede prijs is € 200.

JURY
De jury bestaat uit Nico Poorter (voorzitter - beiaardier en muziekdocent), Gijsbert Kok (beiaardier en organist), Anne Kroeze (beiaardier, organist en dirigent), Adolph Rots (beiaardier en organist), en Jasper Stam (beiaardier en musicoloog), alsmede een niet-meestemmende secretaris. Jurering geschiedt conform het juryreglement van de NKV. Het verplichte werk telt in de beoordeling door de jury even zwaar mee als het totaal van de vrije werken.

OVERIGE WEDSTRIJDBEPALINGEN
De uitspraak van de jury is bindend, de jury heeft het recht één of meer prijzen niet toe te kennen. Indien de maximale tijdsduur wordt overschreden kan de jury een deel van een vrij gekozen werk buiten beoordeling laten. De volgorde van optredens wordt door loting bepaald. De namen van de deelnemers worden niet aan de juryleden bekend gemaakt. Deelnemers worden dus anoniem beoordeeld.

Per categorie worden maximaal zes deelnemers toegelaten. Bij een ongelijkmatige verdeling van het aantal deelnemers over de beide categorieën kan het NKV-bestuur de verdeling van het prijzengeld en het aantal deelnemers per categorie wijzigen. De inschrijvers krijgen in dat geval daarvan tijdig bericht.

UITNODIGING
U wordt van harte uitgenodigd om aan dit concours deel te nemen. De inschrijvingstermijn opent per direct en sluit op maandag 12 juli 2010. Inschrijving geschiedt door het insturen van (een kopie van) het inschrijfformulier naar het daarop vermelde adres of door het aanmelden per e-mail  E-mail. Tevens dient aan dit adres (later) een kopie van het (de) zelf gekozen vrije werk(en) te worden toegezonden. Op de muziekbladen mogen geen aantekeningen voorkomen waaruit de jury de identiteit van de kandidaat zou kunnen afleiden.

Het inschrijfformulier is nu beschikbaar als PDF-document  Download

 

Back