INTERNATIONALE COMPOSITIEWEDSTRIJD GCNA
 
  Culver Memorial Chapel  

CULVER - Om componisten aan te moedigen speciaal voor beiaard nieuwe muziek te schrijven organiseerde het Johan Franco Composition Fund van de Guild of Carillonneurs in North America in 2003 een compositiewedstrijd. Iedereen, ongeacht leeftijd of nationaliteit, mocht aan de wedstrijd met één of meer composities meedingen, op voorwaarde dat de compositie niet eerder publiekelijk was uitgevoerd, gepubliceerd, of in een andere wedstrijd al eens een prijs had gewonnen.

VOORWAARDEN
Het werk moest een originele compositie voor beiaard zijn en dus niet een bewerking of arrangement van een ander stuk. Volledige composities gebaseerd op bestaande melodieën (zoals kerkelijke liederen) waren toegestaan, mits er op de melodie geen auteursrechten meer rusten. Composities die gebruik maken van extra instrumenten, van te voren opgenomen geluiden, of die door meer dan één muzikant uitgevoerd zouden moeten worden, zijn buiten beschouwing gelaten. De duur van het werk moest liggen tussen vier en tien minuten.

Alle composities moesten speelbaar zijn op een beiaard van 47 klokken (zonder lage Cis- en Dis-klok) met een pedaal van 2 octaven en met een traditioneel stokkenklavier. Optionele noten (tussen haakjes) voor instrumenten met meer dan 47 klokken waren toegestaan, op voorwaarde dat het stuk op een dergelijke beiaard wel zou kunnen worden gespeeld zonder dat dit afbreuk doet aan de compositie.

JURY
Een comité bestaande uit John Courter (Berea, Kentucky), Jeffrey Davis (Berkeley, California), Tin-Shi Tam (Ames, Iowa), George Gregory (San Antonio, Texas - reserve jurylid) beoordeelde alle inzendingen. Het comité had het recht één of beide prijzen niet toe te kennen mochten de ingezonden werken niet aan de gestelde criteria voldoen. De wijze waarop de jury door middel van de toekenning van punten de composities waardeerde is niet bekend gemaakt aan de componisten.

Het oordeel van de jury was bindend en teneinde het jureren zo onpartijdig mogelijk te laten verlopen, is de identiteit van de componisten pas na afronding van het werk van de jury aan hen bekend gemaakt.

Aan de juryleden was gevraagd de ingezonden werken op de volgende criteria te beoordelen:

  • Bruikbaarheid: Is het werk interessant om uit te voeren?
  • Effectiviteit op een beiaard: Is het werk geschikt voor een beiaard?
  • Speelbaarheid: Kan een ervaren beiaardier het stuk spelen?
  • Originaliteit: Voegt het werk stilistisch iets toe aan het repertoire voor beiaard?
  • Algemene nuzikale interesse: Is het werk muzikaal gezien interessant?

UITSLAG
De uitslag van de compositiewedstrijd werd in april 2004 door John Gouwens, voorzitter van het Johan Franco Composition Fund comité, bekendgemaakt.

Neil Thornock, een doctoraal student Compositie aan de Universiteit van Indiana, won de eerste prijs van USD 800 met zijn Sonata in drie delen. De tweede prijs van USD 400 ging naar Geert D'hollander, stadsbeiaardier van Antwerpen, Gent, Sint Niklaas, en Lier in België, voor zijn nieuwe werk Two Poems for Children.

Een nieuw in opdracht geschreven werk, gesponsord door het Johan Franco Composition Fund, werd eveneens in het voorjaar van 2004 voltooid: Pealing Fire van de Amerikaanse componist Libby Larsen. Libby Larsen, momenteel één van de meest gevraagde componisten in de Verenigde Staten, heeft voor allerlei soorten instrumentale en vocale kunstvormen, solisten en gezelschappen geschreven. Pealing Fire is een originele toevoeging aan het repertoire, waarin talrijke klokkenpatronen bijeen zijn gebracht, samen met het gregoriaanse kerkgezang "Veni creator", waarmee het stuk geheel doorvlochten is.

De première van deze drie composities vond plaats op 7 juni 2004, tijdens het openingsconcert van het GCNA-congres gehouden op The Culver Academies in Culver, Indiana. Neil Thornock verzorgde zelf de eerste uitvoering van zijn Sonata. Op verzoek van de componist speelde John Gouwens de Two Poems for Children van Geert D'hollander. Beide werken zijn, in overeenstemming met de voorwaarden van de wedstrijd, door de GCNA gepubliceerd. Gouwens speelde eveneens de première van Pealing Fire, dat in de nabije toekomst door de Oxford University Press gepubliceerd zal worden.

De GCNA hoopt binnen twee jaar opnieuw een compositiewedstrijd uit te schrijven met hoofdzakelijk dezelfde voorwaarden. De uiterste inleverdatum wordt vermoedelijk 15 januari 2006.

 

Back