BEIAARD KATHEDRAAL SANTUARIO DE GUADALUPE
 
  De afgebouwde toren met beiaard  

DALLAS - De Cathedral Santuario de Guadalupe is te vinden in het Kunst District van Dallas. Het imposante Rooms-Katholieke gebouw werd in Victoriaans gotische stijl gebouwd. De kerk werd op 26 oktober 1902 door bisschop Edward Dunne officieel ingewijd. Oorspronkelijk was de kathedraal bekend als de Cathedral of the Sacred Heart of Jesus, maar in 1977 werd deze omgedoopt tot Catheral Santuario de Guadalupe (Kathedraal van Onze Vrouwe van Guadalupe).

De kathedraal werd gebouwd met rode stenen en kalksteen en is versierd met prachtige gebrandschilderde ramen. Buren zijn het Morton H. Meyerson Symphony Center en de het Dallas Museum of Art. Een klokkentoren en een tweede kleinere toren aan de westzijde van de kerk behoorden tot het oorspronkelijke ontwerp uit 1898 van de architect Nicholas Clayton. Daar indertijd het benodigde geld ontbrak werden beide nooit gebouwd. De kathedraal bleef onvoltooid met twee torenrompen die nauwelijks boven de dakrand van de kerk uitstaken.

KLEINE TORENSPITS EN SPITS MET KLOKKEN
Gelukkigerwijs werd tijdens de festiviteiten ter gelegenheid van de het 100-jarig bestaan een actie gestart om het geld voor de afbouw van de kathedraal bijeen te brengen. De bouw van de beide torenspitsen, een hoge voor de beiaard en een kleinere, startte in 2004. De bouwers moesten eerst de dragende constructie van de bestaande toren verstevigen en moesten ook meer stalen balken toevoegen om de klokken van de nieuwe beiaard en de speelcabine te kunnen dragen. Aldus kreeg de kathedraal na meer dan een eeuw zijn langverwachte torenspitsen. De voltooide klokkentoren met een hoogte van 67 meter bepaalt thans mede het silhouet van Dallas.

Alle 49 klokken zijn in 2004 door Koninklijke Eijsbouts uit Nederland gegoten. Ze werden in januari per schip naar Houston vervoerd en vandaar per vrachtwagen naar Dallas. Ter viering van de aankomst van de klokken zegende bisschop Charles Grahmann hen tijdens een speciale ceremonie op 1 maart 2005. De klokken waren een gift van James M. Moroney Jr. en zijn vrouw Lynn. De slagtoon van de zwaarste klok is Bes0. Deze klok is aan de Bes0-toets verbonden is, zodat de beiaard in c staat. Koninklijke Eijsbouts installeerde het instrument in 2005 en leverde ook het klavier en een oefenklavier (Noord-Amerikaanse standaard).

OPSCHRIFTEN
De grootste klokken dragen verschillende opschriften. De tekst "Eijsbouts Astensis me fecit ANNO MMIV" vlakbij de schouder van de klok verwijst naar de klokkengieter en het jaar 2004. Op de flank van de grotere klokken is het wapen van het bisdom afgebeeld met daaronder de inscriptie: "Most Rev. Charles V. Grahmann" en "Bishop of Dallas".

Op 11 september 2005 klonk het instrument officieel voor de eerste keer ten teken van de voltooiing van het 107 jaar oude plan van de architect. De kleinzoon en de achterkleinzoon van architect Clayton, die als voornaamste architect van het 19de-eeuwse Texax wordt beschouwd, waren allebei bij de inwijding aanwezig. Het beiaardconcert tijdens de ingebruikname werd verzorgd door Gert Oldenbeuving die ook adviseur voor het ontwerp en de installatie van de beiaard was. Carol Anne Taylor is de nieuwe vaste beiaardier.

 

Back