NIEUWE BEIAARD VOOR HET VREDESPALEIS
 
  Vredespaleis  

DEN HAAG - Op 26 mei 2000 werd door de 'Stichting Carillon Den Haag' het voltooide carillon voor het Vredespaleis overgedragen aan de Carnegie-stichting, de eigenaresse van het uit 1913 daterende Vredespaleis. Het idee om de toren van het paleis van een vier-octaafs beiaard te voorzien ontstond in 1986. Directe aanleiding toen was het 75-jarig bestaan van het Vredespaleis. Den Haag kan thans bogen op het bezit van drie toreninstrumenten.

De stichting is tamelijk lang bezig geweest met het werven van fondsen voor het carillon dat een internationaal karakter moest krijgen. Het Vredespaleis is immers als zetel van het Internationaal Gerechtshof het symbool van het internationale recht. De klokken zijn dan ook onder meer geschonken door de Belgische en Zwitserse regering, door de 'Carillon Society of Australia', internationale bedrijven en vele organisaties die zich beijveren voor het internationale recht en de vrede. Dat bij de schenkers Koningin Beatrix en Prins Claus niet ontbreken geeft een extra dimensie aan deze beiaard.

VOLWAARDIGE BEIAARD
Nadat in 1994 al een spel van drie octaven was aangebracht werd het instrument geleidelijk uitgebreid tot de huidige omvang. Het bestaat nu uit 47 klokken op basis es1 (1190 kg), op het klavier aangesloten als c1. Het carillon, waarvan de klokken werden gegoten door Eijsbouts, transponeert dus een kleine terts omhoog. Vanwege de beperkte ruimte in de toren is het Europese standaardklavier op een nieuwe vloer boven de klokken geplaatst. Iedere dinsdag en donderdag wordt de beiaard van 13.00-13.45 uur bespeeld, respectievelijk door Loek Boogert en Heleen van der Weel.

In het Vredespaleis zijn in allerlei varianten symbolen en teksten over vrede te vinden. In overeenstemming daarmee kregen ook de plaquette en de beiaard het motto en de intentie De Excelso Momentum Pacis oftewel Vanuit omhoog een moment van vrede. De klanken van de beiaard is inmiddels vastgelegd op de CD 'Momentum Pacis'.

 

Back