MARIA-PAROCHIE REDFORD HEEFT NIEUWE BEIAARD
 
  Toren van de Maria-parochie  

DETROIT - De Maria-parochie van Redford werd in 1843 gesticht en is een van de oudste katholieke parochies in de omgeving van Detroit. Het tegenwoordige kerkgebouw en toren is de derde van deze parochie, gebouwd in 1927 en ontworpen door de beroemde architect en geestelijke Ralph Adams Cram. Het beiaardproject werd ge´nitieerd door parochiaan en dirigent Patrick Macoska ergens in 1997, nadat hij bij Margo Halsted enkele jaren beiaard had gestudeerd en zich de mogelijkheden realiseerde om in de toren een carillon te hangen. Tot dan toe hing er in de toren slechts ÚÚn door McShane in 1882 gegoten luidklok.

Patrick Macoska   __________________________________________

Toestemming werd verkregen van het Aartsbisdom en er werden fondsen geworven. Paccard werd gekozen om de beiaard te leveren. Het is interessant op te merken dat veel van de families die de parochie destijds oprichtten afkomstig waren uit de streek rond Annecy in Frankrijk, daar waar de gieterij van Paccard is gevestigd.

MEER KLOKKEN
Het eerste plan betrof een beiaard van vier octaven (48 klokken) met een f1 als bourdon. Toen de klokken werden gegoten, kwam echter extra geld beschikbaar, waardoor het mogelijk werd nog drie grote klokken toe te voegen. De bourdon werd nu een d1 van ongeveer 1.497 kg. Deze werden toegevoegd aan de 48 klokken die al gegoten waren, tot een totaal van 51 klokken. Het stokkenklavier begint met een c-toets en eindigt met een dis-toets, waarbij de laagste cis-toets ontbreekt. Een enigszins ongebruikelijke reeks, maar niet zonder precedent, want de beiaard van de Culver Academy heeft dezelfde reeks. Het stokkenklavier is gebaseerd op de 'Keyboard 2000' standaard zoals ontworpen door Richard Strauss. Drie klokken (d1, f#1, en a1) kunnen ook luiden.

De beiaard werd ge´nstalleerd in augustus en september 2002. Cyril Paccard had de leiding en werd geassisteerd door twee werknemers van Verdin en beiaardier Macoska zelf. De parochianen toonden grote interesse voor het project, bezochten vaak de klokkentoren, stelden vele vragen, en namen deel aan een formele wijdingsceremonie voordat de klokken omhoog werden getakeld. Nog voordat de beiaard klaar was werden de luidklokken zelfs al enkele keren geluid door met de hand de luidwielen in de klokkenkamer in beweging te brengen (iets waarvoor beslist durf nodig is!).

INWIJDING
Het inwijdingsconcert vond plaats op 12 oktober en viel samen met de 75ste verjaardag van het kerkgebouw. De beiaard wordt iedere zaterdag en zondag na de mis bespeeld. Het automatisch speelwerk (dat gebruik maakt van een pneumatisch systeem om de toetsen van het klavier naar beneden te drukken) klinkt op werkdagen om 12 uur en 18 uur. Een jaarlijkse concertserie startte in 2003 en bleek behoorlijk populair te zijn bij de parochianen en buurtbewoners. Concertgevers van over de wereld, die een bezoek brengen aan Michigan, spelen op zaterdagmiddagen in de maand juli.

In de herfst van 2003 bouwde Macoska persoonlijk een oefenklavier, dat nu op de tweede verdieping van de toren staat.

 

Back