VERGADERINGEN COMITÉ VAN AFGEVAARDIGDEN
 
  Vlaggen vertegenwoordigen de landen van de deelnemers aan het congres  

GDANSK - Tijdens het in Gdansk (Polen) gehouden 15de BWF Wereldcongres, met als gastheer de Polskie Stowarzyszenie Carillonowe, heeft het Comité van Afgevaardigden driemaal vergaderd. Op de agenda stonden de commissieverslagen en de verslagen van de secretaris en de penningmeester. Het Comité van Afgevaardigden stemde ook over de locatie voor het Wereldcongres 2011.

Hylke Banning   _____________________________________________

CONGRESFREQUENTIE
In 2004, tijdens het congres in Oslo, discusseerde het Comité van Afgevaardigden langdurig over de frequentie van congressen. Hoewel sinds 1994 iedere twee jaar een BWF Wereldcongres is georganiseerd, waren sommige afgevaardigden van mening dat een congres iedere drie of vier jaar wenselijker zou zijn. In Oslo werd besloten dat het bestuur van iedere lidorganisatie invloed op een beslissing hierover zou moeten hebben door hierover eerst zelf een standpunt te bepalen.

Aan alle lidorganisaties werd gevraagd om schriftelijk een stem uit te brengen voor 31 juli 2005. Het resultaat was dat een meerderheid iedere drie jaar een congres zou willen houden. Aangezien het 16de Wereldcongres al voor 2008 was geagendeerd, betekende deze beslissing dat het 17de Wereldcongres in 2011 plaats zal vinden.

CONGRES 2011
In Gdansk deden zowel de Carillon Society of Australia, in de persoon van Timothy Hurd, als de Guild of Carillonneurs in North America, vertegenwoordigd door Dennis Curry, het aanbod om gastheer te zijn van het BWF Wereldcongres in 2011.

Timothy Hurd presenteerde de steden Sydney en Canberra als congreslocaties, met een pre-congres en improvisatiewedstrijd in Wellington. Vanwege het verschil van zes maanden tussen de zomers op het noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond, werd het Comité van Afgevaardigden voorgesteld om te kiezen tussen een zomercongres vlak na Kerst, een herfstcongres (halverwege maart) of een wintercongres (begin juni).

Dennis Curry beschreef de drie beiaarden in de streek rondom Bloomfield Hills in de staat Michigan. Hij vertelde de afgevaardigden dat binnen een reisafstand van twee uur in totaal 627 klokken te vinden zijn. Een congres van vier dagen werd voorgesteld eind juni of begin juli met de mogelijkheid voor beiaardiers om voor of na het congres een concertreis door Amerika te maken teneinde een deel van de reiskosten terug te verdienen.

Beide partijen waren zeer overtuigend in de presentatie van hun plannen. Het was duidelijk dat aan beide locaties voor- en nadelen kleefden. Uiteindelijk koos het Comité van Afgevaardigden in een geheime stemming Bloomfield Hills als de stad waar het BWF Wereldcongres 2011 zal worden gehouden.

SAMENSTELLING UITVOEREND COMITÉ
Dit jaar waren drie UC-leden aftredend: Wylie Crawford (penningmeester), Adrian Gebruers (voorzitter) en Alfred Lesecq (lid). Ook Liesbeth Janssens kondigde aan dat ze graag terug wilde treden. Aangezien Gebruers de laatste 8 jaar voorzitter was en Lesecq al 12 jaar lid van het UC, lieten beide weten zich niet herkiesbaar te stellen.

Zoals gebruikelijk werden de leden van het Comité van Afgevaardigden in de gelegenheid gesteld nieuwe kandidaten voor te dragen. Uit acht genomineerden werden Frank Deleu, Serge Joris en Dennis Curry als nieuwe leden van het UC gekozen. Omdat Crawford de enige kandiaat voor het voorzitterschap was, werd hij bij acclamatie gekozen. Curry wordt de nieuwe penningmeester.

De volgende vergadering van het Uitvoerend Comité is gepland op zaterdag 30 juni 2007 in Groningen. De eerstvolgende vergadering van het Comité van Afgevaardigden is aan het eind van de middag van zaterdag 12 juli 2008 van 17.00-21.00 uur in Groningen. Het Uitvoerend Comité komt eerder die dag bijeen.

KLAVIERENCOMMISSIE
In Oslo werd ook besloten om de Klavierencommissie weer nieuw leven in te blazen. Het Comité van Afgevaardigden nam daartoe een motie aan waarin de commissie de opdracht kreeg om te trachten overeenstemming te bereiken omtrent een wereldstandaard met zekere variabelen voor beiaardklavieren ten behoeve van nieuwe instrumenten. Deze nieuwe standaard zou als derde standaard naast de bestaande Noord-Europese (1983) en de Noord-Amerikaanse (1981) standaard bestaansrecht moeten krijgen.

Het werk van de commissie in de afgelopen twee jaar resulteerde in een voorstel dat ter goedkeuring werd voorgedragen aan het Comité van Afgevaardigden tijdens de vergaderingen in Gdansk. Het voorstel bestond uit de afmetingen van een nieuw beiaardklavier. De nieuwe maatvoering is afgeleid van het zogenaamde 'Keyboard 2000' en zou als alternatief naast de twee eerder genoemde standaarden moeten worden beschouwd.

Leden van de commissie waren Liesbeth Janssens, Patrick Macoska, Timothy Hurd, Bob van Wely, John Courter, en Gert Oldenbeuving. Iedereen heeft actief deelgenomen in de discussie over de afmetingen van de nieuwe standaard en gegevens verzameld van een twaaltal recent gebouwde hybride klavieren. Voor het uiteindelijke document verzorgde Patrick Macoska de tekeningen. Liesbeth Janssens coördineerde de activiteiten van de commissie.

Na een toelichting door de Klavierencommissie werd het rapport van de commissie na een stemming door het Comité van Afgevaardigden goedgekeurd. Het resultaat van dit besluit was dat de Beiaard Wereld Federatie thans de afmetingen heeft vastgesteld van een wereldstandaard voor beiaardklavieren.

REDACTIECOMMISSIE
Pas in juli 2005 werd in drie talen het BWF Bulletin 2004 gepubliceerd. Het nieuwe nummer bevatte andermaal een 'Van de voorzitter', een sectie met 'Wereldnieuws' (12 nieuwsberichten die eerder op de website waren gepubliceerd), en 'Nieuws van alle lidorganisaties' dat bestond uit allerlei kort nationaal nieuws van 10 van de 12 lidorganisaties.

Het aantal geproduceerde bulletins was identiek aan dat van de voorgaande editie: 500 Nederlandse, 1000 Engelse en 300 Franse. Aangezien het bulletin opnieuw was gedrukt (en niet gefotokopieerd) bevatte het diverse kleine zwart/wit foto's.

Alle lidorganisaties ontvingen per post een aantal exemplaren met de vraag om het BWF Bulletin zelf verder te verspreiden.

 

Back