BEIAARDCONCOURS GOES
 
   

GOES - Ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie van het carillon van de Grote Kerk in Goes, organiseert de Stichting Goese Beiaard op zaterdag 27 juni 2015 een beiaardconcours. Tijdens de restauratie werd de beiaard uitgebreid met een lage es1-klok, de 'Sjoerd Tamminga-klok', en telt nu dus 48 klokken.

Het instrument hangt in de open lantaarn van de Maria Magdalenakerk en is evenredig zwevend gestemd. De klokken in de reeks f1 - g1 - chrom. - f5 zijn op het klavier aangesloten als c1 - d1 - chrom. - c5. De beiaard transponeert dus een kwart omhoog en heeft een klavier volgens de Europese standaard (met een iets verkleinde diepgang). Voor iedere kandidaat is 45 minuten studietijd beschikbaar.

CONCOURS
Het concours staat open voor beiaardstudenten en afgestudeerde beiaardiers en bestaat uit twee categorieën: A. Gediplomeerde beiaardiers, en B. Ongediplomeerde beiaardiers. Aan het te spelen programma worden de volgende eisen gesteld.

Categorie A en B: Een programma van maximaal 15 minuten waarin tenminste één origineel voor beiaard geschreven compositie is opgenomen. Er is geen verplicht werk.

Aan de kandidaten wordt gevraagd om in drievoud kopieën van de te spelen werken te maken. In de partituur mogen geen aanwijzingen te vinden zijn die de identiteit van de kandidaat prijsgeven.

PRIJZEN
Categorie A. De eerste prijs is € 500 plus een uitnodiging voor drie concerten in 2016 (waaronder Goes en Haarlem). De tweede prijs bedraagt € 250. Categorie B. De eerste prijs is € 300 en een uitnodiging voor een concert in Goes in 2016 en de tweede prijs is € 150.

JURY
De namen van de juryleden zijn op dit moment nog niet bekend. De jury zal niet op de hoogte worden gebracht van de namen van de deelnemers.

 

Back