INTERNATIONAAL BEIAARDCONCOURS GORINCHEM
 
   

GORINCHEM - Op zaterdag 26 september 2009 organiseert de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging in samenwerking met en op initiatief van de Gemeente Gorinchem een Internationaal Beiaardconcours op de beiaard van de Grote Toren van Gorinchem. Directe aanleiding voor het concours is het 25-jarig jubileum van stadsbeiaardier Henny Blom.

De beiaard staat in de evenredig zwevende stemming. De 47 klokken, volgens de reeks c1 - d1 - e1 - chrom. - c5, werden in 1965 gegoten door klokkengieterij Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel en zijn als zodanig aangesloten op het klavier. De beiaard hangt in een tamelijk gesloten toren en heeft een klavier volgens de Noord-Europese standaard.

CONCOURS
Het concours begint om 10.00 uur en eindigt met de prijsuitreiking om 17.00 uur. De deelnemende beiaardiers worden ingedeeld in de categorieën gediplomeerd en niet-gediplomeerd. De maximale speeltijd voor iedere kandidaat is 20 minuten.

Categorie A (gediplomeerden) speelt 's middags. Voor deze categorie is het verplichte werk 'Allegro' van Samuel Barber (1910-1981). Het verplichte werk wordt aan iedere kandidaat toegestuurd. Daarnaast speelt iedere kandidaat binnen de maximaal toegestane speelduur van 20 minuten tenminste één originele beiaardcompositie en verder werken naar eigen keuze.

Categorie B (ongediplomeerden - peildatum 1 januari 2009) speelt 's ochtends. Voor deze categorie is verplicht 'Dirge' van Samuel Barber (1910-1981). Het verplichte werk wordt aan iedere kandidaat toegestuurd. Daarnaast speelt iedere kandidaat binnen de maximaal toegestane speelduur van 20 minuten tenminste één originele beiaardcompositie en verder werken naar eigen keuze.

PRIJZEN
Categorie A. De eerste prijs is € 750 en drie concerten in 2010. De tweede prijs bedraagt € 400. Categorie B. De eerste prijs is € 350 en één concert in 2010 en de tweede prijs is € 200.

JURY
De jury bestaat uit Bas de Vroome (voorzitter - beiaardier en organist), Stefano Colletti (beiaardier en pianist), Frank Steijns (beiaardier en violist), Twan Bearda (beiaardier en ingenieur), en Henny Blom (beiaardier), alsmede een niet-meestemmende secretaris. Jurering geschiedt conform het juryreglement van de NKV. Het verplichte werk en het (de) vrije werk(en) worden door de jury even zwaar beoordeeld.

OVERIGE WEDSTRIJDBEPALINGEN
De uitspraak van de jury is bindend, de jury heeft het recht één of meer prijzen niet toe te kennen. Indien de maximale tijdsduur wordt overschreden kan de jury een deel van een vrij gekozen werk buiten beoordeling laten. De volgorde van optredens wordt door loting bepaald. De namen van de deelnemers worden niet aan de juryleden bekend gemaakt. Deelnemers worden dus anoniem beoordeeld.

Per categorie worden maximaal zes kandidaten toegelaten. Bij een onevenredige verdeling van het aantal deelnemers over de beide categorieën kan het NKV-bestuur de onderlinge verdeling van het prijzengeld en het aantal deelnemers per categorie wijzigen. De inschrijvers krijgen in dat geval daarvan tijdig bericht.

UITNODIGING
U wordt van harte uitgenodigd om aan dit concours deel te nemen. De inschrijvingstermijn opent op maandag 10 augustus en sluit op maandag 31 augustus 2009. Inschrijving geschiedt door het insturen van (een kopie van) het inschrijfformulier naar het daarop vermelde adres of door het aanmelden per e-mail  E-mail. Tevens dient aan dit adres (later) een kopie van het (de) zelf gekozen vrije werk(en) te worden toegezonden. Op de muziekbladen mogen geen aantekeningen voorkomen waaruit de jury de identiteit van de kandidaat zou kunnen afleiden.

 

Back