BWF WERELDCONGRES 2008 IN GRONINGEN
 
   

GRONINGEN - De stad Groningen is gastheer voor het 16de BWF Wereldcongres. Het congres begint op zondag 13 juli 2008 en eindigt op donderdag 17 juli 2008. De voorbereidingen voor het BWF-congres zijn nu zo ver gevorderd dat het programma in grote lijnen vast ligt en gepubliceerd kan worden. Met het congresmotto Thema met variaties in gedachten is door de Stichting Carillon Congres Groningen 2008 in samenwerking met de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging een aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld.

BEIAARDEN
Hoewel de standplaats, de stad Groningen, en de voor het grootste gedeelte historische Hemony-beiaard van de beroemde Martinitoren een voorname rol krijgen toebedeeld, worden alle zeven - zeer verschillend van karakter zijnde - beiaarden in de provincie Groningen bij het programma betrokken. Daarnaast zal een drietal reizende beiaarden worden ingezet.

CONCERTEN
Naast de gebruikelijke congres- en gildeconcerten is in het programma een aantal spectaculaire concerten opgenomen waarin beiaard wordt gecombineerd met rock/jazzband, met elektronica en - à quatre mains - met luidklokken. Er worden ten minste zeven nieuwe composities gepresenteerd voor diverse combinaties van instrumenten. Drie daarvan zullen tijdens een interpretatiemiddag nader worden toegelicht. Bladmuziek daarvan wordt gratis ter hand gesteld.

EXCURSIES
Er zijn drie geheel verzorgde excursies gepland naar de beiaarden in de regio en naar het klokkengieterijmuseum in Heiligerlee. Ook zal men kennis kunnen maken met het deels onbekende, maar aantrekkelijke Groninger cultuurlandschap, waaronder enkele wereldberoemde orgels in stad en provincie. Daarnaast zal een groot evenement plaatsvinden rond een openlucht-klokgieting op de Grote Markt in Groningen. Tijdens het congres, maar ook ervoor en erna, bestaat gelegenheid om de verschillende beiaarden en orgels te bespelen.

LEZINGEN
Het lezingenaanbod is zeer gevarieerd. De 16 lezingen zijn in vijf rubrieken onder te brengen: campanologie, musicologie, onderwijs, historie en organisatie. Behalve deze onderwerpen zullen er over twee facetten van de beiaardcultuur inleidingen worden gehouden als een start voor mogelijk nieuwe BWF-protocollen: beiaardonderwijs en beiaardinrichting.

Enkele van de voorgestelde lezingen zijn: Thiemo Wind | Jacob van Eyck, Frank Deleu | Muziekschrift Hendrick Claes (ca. 1630), Carl Van Eyndhoven | 'A la recherche du temps perdu' - Een reconstructie van de improvisatiepraktijk van 18de-eeuwse beiaardiers, Linda Pointer | Beiaardonderwijs in de USA, Ana, Sara, Albert Elias | Richtlijnen voor adviseurs bij een beiaardproject, Tin-Shi Tam | Muziek voor carillon en orkest, Bert Schoofs | Twee nieuwe modellen voor grote-terts klokken, Koen Van Assche | Beiaardspel: impact van het gebruik van verschillende speeltechnieken, Geoff Armitage | Britse klokkengieters en moderne beiaardstemming.

Voor de lezingen en vergaderingen in Groningen wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van het fraaie Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. In de bij het universiteitsgebouw behorende toren hangt een kleine beiaard bestaande uit 25 grote-terts klokken.

LOGIES
Het aanbod van logiesmogelijkheden is divers in kwaliteit en prijsstelling. De hotels liggen allemaal op loopafstand van het Academiegebouw.

INSCHRIJVING
Inschrijving geschiedt bij voorkeur via de speciale website van het congres: www.carillon2008.nl. Op deze website is ook allerlei informatie te vinden over de verschillende beiaarden, de congreslocaties, en de hotels. Het Groningen Congresbureau verzorgt de registratie. In de inschrijfprijs zijn alle kosten van excursies, concerten, lunches, koffie/thee, het congresbanket, een uitgebreid congresboek en het congresverslag inbegrepen. Tot 15 april geldt voor alle vroege inschrijvers een gereduceerd tarief van EUR 180. Na die datum is het inschrijfgeld EUR 210.

PROGRAMMA
Zondag 13 juli - Registratie | Klokluiden en openingsconcert Martinitoren door Bernard Winsemius | Opening van het congres | Ontvangst in het Provinciehuis door de Commissaris van de Koningin, de burgemeester en de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen | Gildeconcerten | Kerkdienst in de Martinikerk | Concert op het beroemde orgel.

Maandag 14 juli - Lezingen | Excursie naar Middelstum: Hemony-beiaard, lezing over Jacob van Eyck, orgeldemonstratie | Uithuizen: Kerk met Schnitger-orgel | Menkemaborg met concert op reizende beiaard | Groningen: Spectaculair concert met een reizende beiaard.

Dinsdag 15 juli - Lezingen | Excursie naar Winschoten: Lezingen, concert voor beiaard en elektronica met wereldpremière van compositie van Jacob ter Veldhuis en Ad Wammes | Veendam: Nieuwe Petit & Fritsen-beiaard, lezingen en concert met werken van Wim Franken | Groningen: Muziekshop | Orgelconcert | Openlucht-klokgieting met middeleeuwse muziek en omlijstende act.

Woensdag 16 juli - Gildeconcerten | Excursie naar Heiligerlee: bezoek Klokkengieterijmuseum en lezing over de klokkengieters Van Bergen | Appingedam: Concert op Taylor-beiaard, orgelbespeling, lezingen | Groningen: Muziekshop | Congresbanket.

Donderdag 17 juli - Inleiding over beiaardonderwijs en beiaardconstructie | Lezingen | Congresfoto | Slotbijeenkomst | Presentatie van en discussie over drie nieuwe beiaardcomposities (gratis bladmuziek) | Congresconcert op de Martinitoren (beiaard à quatre mains en luidklokken met wereldpremières) | Congresconcert op reizende beiaard met fusionband.

STICHTING CARILLON CONGRES
Voor de organisatie van het komende congres is een locale commissie opgericht onder de naam Stichting Carillon Congres Groningen 2008. Beide stadsbeiaardiers van Groningen, Adolph Rots en Auke de Boer, zijn lid van deze commissie. De stichting heeft een professioneel congresbureau ingehuurd dat de hotelreserveringen en de overige logistiek van het congres zal verzorgen.

DE STAD GRONINGEN
Groningen is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen. Met een bevolking van 185.000 (inclusief ongeveer 40.000 studenten) is het verreweg de grootste stad in de regio. De provincie Groningen grenst in het noorden aan de Waddenzee. Het land rondom de stad Groningen wordt voornamelijk voor de landbouw gebruikt. De provincie is ook zeer bekend vanwege zijn grote aardgasvelden.

In de 13de eeuw, toen Groningen een belangrijk handelscentrum was, werd een stadswal opgeworpen. In 1614 werd de Universiteit van Groningen opgericht. In dezelfde tijd maakte de stad een snelle groei door en kreeg ze een nieuwe omwalling. De stad zou later, in 1672, hevige aanvallen te verduren krijgen van de bisschop van Münster, maar de wal hield stand en Groningen behield zijn vrijheid.

De stad ontsnapte niet aan de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder de Grote Markt werd aan het eind van de oorlog - in april 1945 - nagenoeg geheel verwoest. Wonder boven wonder bleven de Martini-toren met kerk, het Goudkantoor en het stadhuis onbeschadigd.

CENTRUM
Hoewel Groningen een tamelijk kleine bevolking heeft voor een stad, vervult de stad wel degelijk een centrumfunctie voor het noorden van Nederland als het gaat om muziek, kunst, onderwijs, bedrijvigheid en gastronomie.

Het belangrijkste en meest beroemde museum in Groningen is het 'Groninger Museum'. Voorts heeft de stad een natuurmuseum, een stripmuseum en een tabaksmuseum. Groningen beschikt voorts over een eigen stadsschouwburg, een theater en twee grote locaties voor concerten.