INTERNATIONAAL SWEELINCK-BEIAARDCONCOURS
 
   

GRONINGEN - Ter gelegenheid van het feit dat 450 jaar geleden Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1625) werd geboren organiseert de Stichting Martini Beiaard Groningen in samenwerking met de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging op zaterdag 15 september 2012 een beiaardconcours op het carillon van de Martinitoren in Groningen (NL). Vanwege het karakter van de Hemony-beiaard in de Martinitoren zal het concours geheel staan in het licht van Sweelinck, zijn tijdgenoten en leerlingen.

Het carillon van de Martinitoren in Groningen omvat 52 klokken. Daarvan zijn 30 klokken in 1662/63 gegoten door François Hemony, de overige zijn in 1984/5 en 1994 toegevoegd door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts. Drie luidklokken (op het klavier F, G, A) zijn ook bespeelbaar vanaf het klavier. Het instrument is in middentoon gestemd. Meer informatie is te vinden via de volgende link naar de website van het Martinicarillon.

CONCOURS
Het concours bestaat uit twee delen:

 • Het bespelen van de Martinibeiaard gedurende maximaal 20 minuten.
 • Het maken van een bewerking voor beiaard van een klavierwerk van J.P. Sweelinck.
De wedstrijddag is als volgt ingedeeld:
 • 10.00-12.00 uur: eerste deel van de voorronde (4 kandidaten).
 • 14.00-16.00 uur: tweede deel van de voorronde (4 kandidaten).
 • 19.30-20.30 uur: eindronde/finale met 3 door de jury aangewezen kandidaten. In de finale spelen zij werken naar eigen keuze mits passend binnen de eerdergenoemde omschrijving.

JURY
De jury zal bestaan uit Bernard Winsemius (musicus en voorzitter), Henk Verhoef (docent Nederlandse Beiaardschool), Chris Fictoor (voormalig Dean Kunstvakopleidingen Hanzehogeschool te Groningen), Stef Tuinstra (musicus), Adolph Rots (musicus). Niet-meestemmend jury-secretaris is Auke de Boer.

PRIJZEN
Voor de winnaars zijn de volgende prijzen beschikbaar:
1e prijs: € 1750,- + 2 beiaardconcerten in het zomerseizoen 2013.
2e prijs: € 1250,- + 1 beiaardconcert in het zomerseizoen 2013.
3e prijs: € 750,-.

OVERIGE WEDSTRIJDBEPALINGEN

 • Er worden acht (8) deelnemers toegelaten tot het concours.
 • Selectie vindt plaats op basis van een bij de aanmelding meegezonden opname van eigen recent beiaardspel.
 • Deelnemers voeren het zelf-bewerkte stuk uit en vullen de rest van de beschikbare tijd met (bewerkingen van) composities van vóór 1750.
 • De kwaliteit van de eigen bewerking maakt deel uit van de jurybeoordeling.
 • De volgorde van optredens wordt door loting bepaald. De namen van de deelnemers worden niet aan de juryleden bekend gemaakt. Dus zowel de deelnemers als hun ingezonden bewerkingen worden anoniem beoordeeld.
 • Geselecteerde kandidaten geven toestemming tot publicatie van hun arrangementen door de Stichting Martini Beiaard Groningen.
 • Alle deelnemers ontvangen een vergoeding van € 200 voor reis- en verblijfkosten.
 • De aanmelding dient vergezeld te gaan van een kort curriculum vitae en een opname van eigen beiaardspel op een geluidsdrager naar keuze, die geretourneerd wordt.
 • Geselecteerde kandidaten ontvangen nadere instructie over in te dienen wedstrijdgegevens.
 • In de week voorafgaand aan het concours krijgt elke kandidaat een uur oefentijd op het Martinicarillon.

UITNODIGING
U wordt van harte uitgenodigd om aan dit concours deel te nemen. De aanmeldingstermijn voor het concours sluit op 1 mei 2012.

Aanmeldingen (met geluidsopname) dienen geadresseerd te worden aan: Secretariaat Stichting Martini Beiaard Groningen, Chopinlaan 58, 9722 KH Groningen. Nadere informatie is op te vragen bij de secretaris, e-mail  E-mail of telefoon +31 (511) 44 45 40.

 

Back