KLAVIER EN NIEUWE KLOKKEN HAHNENKLEE
 
  De kerk van Hahnenklee  

HAHNENKLEE - Vlakbij de middeleeuwse stad Goslar in de Harz in Duitsland ligt Hahnenklee. In 1908 werd er een kerk gebouwd in een vroeg-Noorse stijl, lijkend op een vikingschip met draken op het dak. De muren werden geconstrueerd met behulp van verticaal staande planken en panelen.

OUDE SERIE KLOKKEN
Sinds 1976 bezat de kerk al een klein automatisch spel van 15 door Friedrich Wilhelm Schilling uit Heidelberg gegoten klokken dat in een klein torentje op het dak was geÔnstalleerd. Oorspronkelijk goot Schilling deze klokken voor een beiaard in zijn werkplaats, maar hij stierf voordat hij dit project kon realiseren. Later schonk iemand nog drie extra klokken.

Deze 18 klokken waren voorzien van een cilinder waarop een aantal liederen waren gegraveerd voor een automatisch speelmechanisme. Toendertijd kreeg de parochie twee cilinders cadeau met de koralen "Grosser Gott wir loben dich" en "O dass ich tausend Zungen hštte". Ook klonken er regelmatig andere bekende koralen.

In 1986 werd een nieuw elektrisch speelapparaat geÔnstalleerd, samen met een elektrisch klavier, waardoor het mogelijk werd 'live' klokkenmuziek te laten klinken. Dit apparaat raakte in 2000 wegens technische mankementen buiten gebruik en reparatie bleek te duur. Toen in 2001 de klokkentoren van de kerk zou worden gerestaureerd deed zich de mogelijkheid voor om de 18 klokken van het kleine torentje naar de klokkentoren te verplaatsen. Dit was de start van een nieuwe beiaard.

DE NIEUWE BEIAARD
Zodra de restauratie van de toren was afgerond werden de bestaande 18 klokken overgebracht naar de klokkenkamer, die tot dat moment aan vier luidklokken onderdak verschafte. Het bleek mogelijk ťťn van de vier bestaande luidklokken bij het carillon te betrekken. Met de toevoeging van 5 nieuwe door klokkengieter Perner uit Passau gegoten klokken werd een instrument van 24 klokken (2 octaven) gecreŽerd. Het klavier werd in het trappenhuis van de toren opgesteld.

Wilhelm Ritter speelde het eerste concert op dit kleine, nieuwe carillon op Pinksterzondag 2002. Hij was al vanaf het eerste begin als adviseur bij het project betrokken geweest. Kort daarna kwamen er zoveel giften binnen van vrijgevige vrienden van de kerk, dat het mogelijk was het instrument uit te breiden tot 49 klokken. De opdracht tot het gieten van de nieuwe klokken ging ook nu naar klokkengieter Perner.

De klokken zijn aan een Europees standaard klavier verbonden als bes1 - c2 - d2 - chrom. - c6. De grootste klok weegt ongeveer 300 kg en de kleinste 7 kg.

INGEBRUIKNAME VAN DE 49 KLOKKEN
Op Pinksterzondag 15 mei 2005, met prachtig weer, waren ongeveer 600 mensen aanwezig bij de festiviteiten rondom de ingebruikname. In een optocht, met voorop Olaf Sandkuhl uit Rostock die op zijn reizende beiaard van 37 klokken speelde, liepen veel kinderen mee met rinkelbellen en bolderkarren die bloemen waren versierd.

De inzegening van de klokken vond plaats voor de toren en ging vergezeld van trompetgeschal. Iedereen die financieel aan het project had bijgedragen ontving een oorkonde ter herinnering. Alle namen waren bovendien in een gedenkplaat gegraveerd.

De festiviteiten werden afgesloten met een concert door Wilhelm Ritter die de hele middag al druk was geweest om uit te leggen hoe een beiaard werkt en de vele vragen van nieuwsgierige bezoekers te beantwoorden. Hij demonstreerde ook de verschillende soorten muziek die op een carillon kunnen worden gespeeld: originele werken, koralen, volksliederen, en natuurlijk pop songs zoals 'Yesterday' van de Beatles.

De ingebruikname van dit nieuwe carillon zal nog jaren een onderwerp van gesprek zijn in Hahnenklee, juist omdat de samenwerking, de ondersteuning en het grote enthousiasme van veel mensen het project tot een succes hebben gemaakt voor zowel stad als parochie.

De beiaard wordt iedere zaterdag om 15.00 uur bespeeld en is toegankelijk voor bezoekers. Op zondag wordt het instrument om 9.15 uur bespeeld voor aanvang van de ochtenddienst. De drie beiaardiers van Hahnenklee zijn Martin Hofmann, Stefan Klockgether, en Gisela Schulte.

 

Back