INTERNATIONALE BEIAARDWEDSTRIJD
 
   

LIER - Ter gelegenheid van '1510-2010, 500 jaar beiaard' organiseert de stad Lier de Internationale 'Alexius Jullien' Beiaardwedstrijd in samenwerking met 'Collegium Campanarum Lyrae'.

Het betreft een unieke beiaardwedstrijd omdat het vooral de aandacht richt op de 18de-eeuwse muziek van de Lage Landen. Het zal een gelegenheid zijn waarop hoog gekwalificeerde musici, de waardering van het 18de-eeuwse repertoire, de uitvoeringspraktijk, de beiaardcultuur, het publiek, en de media samenkomen. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 11 september (selectieronde) en zondag 12 september 2010 (finale).

BEKWAAMHEID
De meest veelbelovende, ambitieuze beiaardiers uit de hele wereld worden uitgenodigd deel te nemen. Er is geen leeftijdsgrens.

INSTRUMENT
Alle uitvoeringen zullen worden gegeven op de 18de-eeuwse beiaard van de Sint-Gummarustoren in Lier, gegoten door Alexius Jullien in 1704 en gerestaureerd door de Koninklijke Eijsbouts in 2004. Dit is een beiaard van 52 klokken (G0, B-flat0, c1, d1 chromatic to d5) in de middentoon-stemming met een totaal gewicht aan klokken van 30 ton. Het instrument transponeert een kleine terts naar beneden en is het zwaarste 18de-eeuwse carillon in West-Europa.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Alle deelnemers zal een zo optimaal mogelijke en identieke gelegenheid worden geboden om op het instrument te oefenen. Neem contact op met secretaris van de jury Willem Van de Weerd  E-mail voor meer bijzonderheden.

Tijdens de selectieronde dienen alle kandidaten een verplichte compositie te spelen en één of twee zelfgekozen werken. De totale speeltijd bedraagt 15 tot 20 minuten. De jury mag een optreden onderbreken als de toegestane tijd wordt overschreden. De volgorde van optreden van de kandidaten wordt door het lot bepaald. Deelnemers zijn bij de jury bekend en spelen dus niet anoniem. De drie kandidaten met de hoogste punten gaan door naar de finale.

Tijdens de finale moeten de kandidaten opnieuw de verplichte compositie spelen en daarnaast twee of drie zelfgekozen werken. Dit mogen dezelfde composities zijn als tijdens de voorronde. De totale speeltijd bedraagt nu 25 tot 30 minuten. De volgorde van optreden wordt door het lot bepaald. Kandidaten spelen niet anoniem.

JURY
De jury voor de selectieronde bestaat uit: Gideon Bodden (beiaardier, campanoloog), Koen Cosaert (beiaardier, campanoloog), Geert D'hollander (beiaardier, composer).

De jury voor de finaleronde bestaat uit: Gideon Bodden (beiaardier, campanoloog), Koen Cosaert (beiaardier, campanoloog), Geert D'hollander (beiaardier, componist), Gustav Leonhardt (clavecinist), Wieland Kuijken (gambist), en Bernard Winsemius (beiaardier, organist)

Freddy Mariën (directeur van de Muziekacademie van Lier) is de niet-meestemmende voorzitter van de jury, terwijl Willem Van de Weerd (voorzitter van het Collegium Campanarum Lyrae) secretaris is. De beslissing van de juryleden is bindend. De jury heeft het recht één of meer prijzen niet toe te kennen.

PRIJZEN
De eerste prijs bedraagt € 2000 en 8 beiaardconcerten in België en Nederland in 2011. De tweede prijs € 1750 en 6 beiaardconcerten. De derde prijs € 1500 en 4 beiaardconcerten.

AANMELDING
Kandidaten dienen een ingevuld inschrijfformulier vòòr 1 juni 2010 (datum poststempel) in te sturen. Het formulier moet vergezeld gaan van € 40 aan inschrijfgeld. De organisatie heeft het recht een inschrijving te weigeren en het inschrijfgeld zonder opgave van redenen te retourneren. Tegen een dergelijk beslissing is geen beroep mogelijk. Na goedkeuring door de organisatie ontvangen de kandidaten een bevestiging en aanvullende praktische aanwijzingen.

AANVULLENDE INFORMATIE
De organisatie behoudt zich het recht voor om opnames te maken tijdens de voorronde en de finale en verkrijgt alle rechten betreffende die opnames. Door deelneming aan het concours accepteert de kandidaat alle wedstrijdregels.

VERPLICHTE COMPOSITIE EN ANDERE WERKEN
Het verplichte werk is een korte serie van drie 'lessen' voor clavecimbel van Jean-Baptiste Loeillet ('van London'). Toegelaten kandidaten dienen hiervan hun eigen bewerking voor beiaard te maken. Zij dienen voor 15 augustus 2010 een kopie van deze bewerking in te sturen samen met een kopie van alle overige te spelen muziek.

Aangezien deze wedstrijd voornamelijk de 18de-eeuwse muziek van de Lage Landen betreft, zijn slechts componisten uit genoemde regio en niet-beiaardwerken uit die tijd toegestaan, zoals andersoortige bewerkingen (bijv. clavecimbel, orgel, of een ander solo-instrument met becijferde bas, orkestmuziek enz.).

Componisten uit die tijd zijn bijvoorbeeld Boutmy, Fiocco, De Fesch, Loeillet ('van Ghent' & zijn neef 'van London'), van Noordt, van Maldere, Le Blan, vanden Gheyn etc. Op verzoek kunnen kandidaten die geïnteresseerd zijn in meer muziek om uit te kiezen de complete clavecimbel-suites van Fiocco, vanden Gheyn, en sonates voor fluit en basso continuo van Loeillet (digitale versies) toegestuurd krijgen.

Nogmaals, originele beiaardwerken zijn niet toegestaan (geen De Gruijtters Beiaardboek of Preludes van vanden Gheyn etc.).

Deze tekst en het inschrijfformulier zijn als PDF-document beschikbaar  Download

 

Back