BEIAARDWEDSTRIJD KONINGIN FABIOLA 2008
 
  St. Romboutstoren  

MECHELEN - Vanaf haar oprichting in 1922 ijvert de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' voor de bevordering en de bloei van de beiaardkunst. In dat kader organiseerde ze in 1987 voor het eerst de Internationale Koningin Fabiola-wedstrijd voor Beiaard, in samenwerking met de stad Mechelen. In 2008 zijn we aan de zesde uitgave toe. Dit concours is ongetwijfeld het belangrijkste evenement op zijn gebied. Het is tevens een sterke stimulans voor de erkenning van de beiaardkunst als een artistiek gebeuren van het hoogste niveau.

De winnaars van de vorige edities hebben intussen internationaal naam gemaakt: 1987 - Geert D'hollander, 1990 - Boudewijn Zwart, 1993 - Gideon Bodden, 1998 - Tom Van Peer, 2003 - Twan Bearda.

DATA EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN
De zesde Internationale Koningin Fabiola-wedstrijd voor Beiaard vindt plaats van 10 tot 14 september 2008. Beiaardiers uit de hele wereld kunnen er aan deelnemen; er is geen leeftijdsgrens.

De kandidaten dienen 9 zelfgekozen werken van hoge virtuositeitsgraad voor te leggen:

  • Drie barokwerken of classicistische werken waaronder een preludium van Matthias Vanden Gheyn
  • Drie romantische werken oorspronkelijk voor beiaard geschreven
  • Drie hedendaagse werken eveneens oorspronkelijk voor beiaard geschreven
Bij de inschrijving wordt een exemplaar van de partituren gevoegd maar op die partituren zelf mag geen enkele aanwijzing voorkomen waaruit de identiteit of de nationaliteit van de kandidaat kan worden afgeleid. Tijdens de schiftingsproef en de finale moet eveneens het verplichte werk worden gespeeld.

HET INSTRUMENT
Alle proeven hebben plaats op de nieuwe beiaard van de Mechelse Sint-Romboutstoren, gegoten door de Koninklijke Eijsbouts te Asten in 1981. Deze beiaard bestaat uit 49 klokken van bes0 – c1 – d1 – chrom. – c5 (c1 klinkt als g0). De kandidaten krijgen gelegenheid om te oefenen op deze beiaard en op de oefenklavieren in de school.

SCHIFTINGSPROEF
De schiftingsproef heeft plaats op woensdag 10 en op donderdag 11 september 2008. Tijdens die proeven speelt elke kandidaat drie werken: 1. het verplichte werk, 2. een werk gekozen door de kandidaat, en 3. een werk opgelegd door de jury en gekozen uit het ingezonden repertoire.

De volgorde van optreden wordt bepaald door loting en de juryleden weten niet wie er speelt. De jurering geschiedt dus volledig anoniem. De vijf eersten uit de schiftingsproef gaan naar de finale. De niet-geselecteerden krijgen een kostenvergoeding van EUR 125.

FINALE
De finale heeft plaats op zaterdag 13 en zondag 14 september 2008 telkens vanaf 19.30 uur. Op zaterdag spelen de finalisten drie werken gekozen door de jury: 1. een barok of classicistisch werk, 2. een romantisch werk, en 3. een hedendaags werk.

Op zondag spelen de kandidaten: 1. het verplichte werk als hedendaagse compositie, 2. een barok of classicistisch werk, en 3. een romantisch werk. De laatste twee werken worden gekozen door de jury.

PRIJZEN
Er zijn zes prijzen beschikbaar gesteld:

  • Eerste prijs: EUR 3000 - Prijs van de minister van Cultuur van de Vlaamse overheid.
  • Tweede prijs: EUR 2000 - Prijs van de provincie Antwerpen.
  • Derde prijs: EUR 1500 - Prijs van de stad Mechelen en de Gidsenbond Mechelen.
  • Vierde prijs: EUR 1300 - Prijs van de stad Roeselare en de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard 'Jef Denyn'.
  • Vijfde prijs: EUR 1000 - Prijs van de heer A. Jans, ere-voorzitter 'Oudheidkundige Kring' en de heer P. van den Broek, ere-directeur van de beiaardschool.
  • Extra prijs: EUR 1000 - Prijs van SABAM voor de beste uitvoering van een Belgisch hedendaags werk.

INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN
Inschrijven met curriculum vitae, een mooie foto, 9 partituren en opgave van het gekozen werk voor de schiftingsproef ten laatste tegen 15 mei 2008 bij de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn', F. de Merodestraat 63, B-2800 Mechelen, BelgiŽ.

De organisatoren kunnen inzendingen weigeren die het vereiste niveau niet halen. Tegen hun beslissing is geen beroep mogelijk. Na aanvaarding krijgen de kandidaten een bevestiging toegestuurd evenals de partituur van het verplichte werk.

 

Back