BEIAARD MEISE VERNIEUWD
 
     

MEISE - Op 28 september 2002 is de nieuwe beiaard van Meise officieel ingehuldigd in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Fabiola. Het instrument, gehangen in de toren van de in de 15de eeuw gebouwde Sint-Martinuskerk, telt tegenwoordig 56 klokken. De komst van de nieuwe beiaard is voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door de milde steun van Baron Van Geysel jr. Het is een licht instrument met toch een volle klank.

NIEUWE KLOKKEN EN KLAVIER
De oude beiaard van Meise was een geschenk van de industrieel Jan Van Geysel en werd in 1951 door de firma Michiels geÔnstalleerd. Jef Rottiers bespeelde dit instrument van 1951 tot en met 1985. Door de jaren heen waren de klokken scherp en droog gaan klinken en ook enigszins vals. Genoeg redenen om Koninklijke Eijsbouts te vragen een nieuwe serie klokken te willen gieten. Het oude klavier werd bovendien vervangen door een Europees standaardklavier. Een noviteit is het nieuwe type koppeling tussen manuaal en pedaal dat door Eijsbouts is aangebracht. Het is een verbinding die heel gemakkelijk af te regelen is. De bourdon van de beiaard is een f1-klok van ongeveer 900 kg die op het klavier als bes is aangesloten. De uit de toren verwijderde oude Michiels-klokken zijn voorlopig aan een houten constructie gehangen dat is opgesteld op het plein voor de kerk.

FEESTELIJKHEDEN
Voorafgaand aan de feestelijkheden vond in Meise de najaarsbijeenkomst van de Vlaamse Beiaardvereniging plaats. Het thema van de bijeenkomst was "Jef Rottiers en zijn muziek". Eddy MariŽn, sinds 1985 de beiaardier van Meise en pleegzoon van Jef Rottiers, opende het programma met een concert met muziek van Rottiers. Na een receptie hielden Eddy MariŽn en Adrian Gebruers, voorzitter van de Beiaard Wereld Federatie, een lezing waarin beiden vertelden over het leven, de persoonlijkheid en de muziek van Jef Rottiers. Dit alles geÔllustreerd met foto's, geluidsfragmenten en anecdotes. Over leven en werk van Rottiers lijkt genoeg materiaal voorhanden om ooit nog eens diens biografie te schrijven.

Na een maaltijd, een korte mis in de kerk en toespraken buiten, volgde het inhuldigingsconcert. Behalve Eddy MariŽn speelden ook Sjoerd Tamminga uit Nederland, Adrian Gebruers uit Ierland en Ana Elias uit Portugal. Waarmee Meise dus meteen goed op de internationale beiaardkaart werd gezet. Als afsluiting van de feestelijkheden werden alle aanwezigen door baron Van Geysel jr. uitgenodigd op zijn landgoed. Aldaar werd men zeer gastvrij onthaald met drankjes en getrakteerd op ijs en pannenkoeken. Zelfs een bezichtiging van het domein per paard en wagen was mogelijk, geheel in stijl muzikaal ondersteund door jachthoorns en een fanfare-orkest.

 

Back