INTERNATIONALE COMPOSITIEWEDSTRIJD GCNA
 
  Harkness-toren  

NEW HAVEN - Om componisten aan te moedigen nieuwe muziek voor beiaard te schrijven heeft de Guild of Carillonneurs in North America het genoegen een compositiewedstrijd aan te kondigen. Iedereen, ongeacht leeftijd of nationaliteit, mag aan de wedstrijd meedoen. Een componist mag meer dan één werk insturen, maar er kan hoogstens één prijs aan dezelfde persoon worden toegekend. De compositie mag niet eerder publiekelijk zijn uitgevoerd, gepubliceerd, of een prijs hebben gewonnen in een eerdere wedstrijd. De duur van het werk moet liggen tussen de vier en tien minuten.

VOORWAARDEN
Iedere compositie moet geschreven of voltooid zijn na 1 augustus 2003. Oudere werken worden niet geaccepteerd. Ook stukken die eerder in deze wedstrijd zijn beoordeeld komen niet in aanmerking.

Ieder werk moet een originele compositie voor beiaard zijn (niet een bewerking of arrangement van een ander stuk). Volledige composities gebaseerd op bestaande melodieën (zoals kerkelijke liederen) zijn toegestaan, mits de melodie vrij van auteursrechten is. Composities die gebruik maken van extra instrumenten, van te voren opgenomen geluiden, of diverse uitvoerenden (meer dan één beiaardier) zullen buiten beschouwing worden gelaten.

Ieder werk moet speelbaar zijn op een beiaard van 47 klokken (zonder lage Cis- en Dis-klok) met een pedaal van 2 octaven en met een traditioneel stokkenklavier. Optionele noten (tussen haakjes) voor instrumenten met meer dan 47 klokken zijn toegestaan, op voorwaarde dat het stuk op een dergelijke beiaard kan worden gespeeld zonder dat dit afbreuk doet aan de compositie.

PRIJZEN
In totaal kunnen twee prijzen worden toegekend. Een eerste prijs van USD 800,00 en een tweede prijs van USD 400,00. De winnende werken zullen hun première beleven op een congres van de GCNA en zullen door de GCNA worden uitgegeven en verspreid.

JURY
Een comité bestaande uit John Courter (Berea, Kentucky), Jeffrey Davis (Berkeley, California), Tin-Shi Tam (Ames, Iowa), George Gregory (San Antonio, Texas - reserve jurylid) zal alle inzendingen die tijdig zijn ontvangen beoordelen. Het comité behoudt zich het recht voor één of beide prijzen niet toe te kennen als werken niet aan de gestelde criteria voldoen. De wijze waarop de jury door middel van de toekenning van punten de composities waardeert wordt niet openbaar gemaakt. Het oordeel van de jury is bindend.

Teneinde het jureren zo onpartijdig mogelijk te laten verlopen, zal de identiteit van de componisten pas na afronding van het werk van de jury aan hen bekend worden gemaakt.

Van de componist van ieder prijswinnend werk wordt verwacht dat alle publicatierechten van het werk aan de GCNA worden overgedragen, alsmede een garantie dat de compositie geen bestaand auteursrecht geheel of gedeeltelijk schendt, en dat de componist de wettelijke eigenaar van het werk is.

De juryleden zal worden gevraagd de ingezonden werken op de volgende criteria te beoordelen:

  • Bruikbaarheid: Is het werk interessant om uit te voeren?
  • Effectiviteit op een beiaard: Is het werk geschikt voor een beiaard?
  • Speelbaarheid: Kan een ervaren beiaardier het stuk spelen?
  • Originaliteit: Voegt het werk stilistisch iets toe aan het repertoire voor beiaard?
  • Algemeen Muzikale Interesse: Is het werk muzikaal gezien interessant?

INZENDINGEN
Van componisten wordt verwacht dat zij vijf losbladige examplaren van het werk insturen. Naam en adres van de componist mogen niet op de muziek voorkomen, maar dienen genoteerd op een apart vel papier bij de muziek te worden bijgesloten. Deze notitie moet eveneens de datum vermelden waarop het werk is geschreven of voltooid.

Composities moeten ten laatste op 15 januari 2006 bij wedstrijdcoördinator John Gouwens binnen zijn. Het adres is: John Gouwens, Att'n Composition Competition, 1300 Academy Road, #133, Culver, Indiana 46511-1291, USA. De uitslag zal binnen enkele weken worden vastgesteld. Kort daarna zullen alle componisten worden ingelicht.

INFORMATIE
Gedetailleerde informatie en een volledig exemplaar van de officiële wedstrijdcondities zijn verkrijgbaar bij John Gouwens: telefoon +1 (574) 842 21 83 (thuis) of +1 (574) 842 83 87 (kantoor & antwoordapparaat); e-mailadres E-mail.

 

Back