INTERNATIONALE BEIAARDCOMPOSITIEWEDSTRIJD
 
  St. Cunera-toren van Rhenen  

RHENEN - Ter gelegenheid van Rhenen 750 jaar Stad en de 50ste verjaardag van de Van Bergen-beiaard in de St. Cuneratoren heeft de Stichting Beiaard Cuneratoren het genoegen een Compositiewedstrijd voor beiaard aan te kondigen. Deze wedstrijd wordt in samenwerking met de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging georganiseerd.

Sint Cunera was een maagd en martelares. Zij werd als prinses geboren in York (Engeland). Op 29 oktober 340 werd ze door de jaloerse Aldegonde, de echtgenote van Koning Radboud, gewurgd. Ze is nu de patrones van de stad Rhenen.

PRIJZEN
De bekroonde compositie zal worden beloond met een hoofdprijs van EUR 1.500. De tweede en derde prijs bestaat uit een geldbedrag van respectievelijk EUR 1.000 en EUR 750. Bovendien is nog een aanmoedingsprijs beschikbaar van EUR 750 voor het beste werk van een componist jonger dan 30 jaar.

VOORWAARDEN
Het inzenden van meer dan één compositie is toegestaan. Alleen werken die niet eerder ingediend voor een wedstrijd of gepubliceerd zijn geweest mogen worden ingestuurd en alleen originele composities voor beiaard zijn toegestaan, dus geen arrangementen van bestaande werken. Liedvariaties of composities op basis van bestaande thema's zijn dus wel toegestaan. Tijdsduur en moeilijkheidsgraad van de in te zenden werken zijn geheel vrij.

Het moet een werk zijn voor beiaard solo en uitvoerbaar op een 4-octaafs beiaard met 47 klokken (c1 - d1 - e1 - chrom. - c5). Om volledige onpartijdigheid te waarborgen mogen de ingezonden werken geen aantekeningen bevatten waaruit de identiteit van de inzender is af te leiden. De identiteit van de inzenders zal pas bij de prijsuitreiking aan de jury bekend worden gemaakt.

JURY
Een jury bestaande uit Ton Hartsuiker (hedendaagse-muziekspecialist en oud-directeur van zowel het Sweelinck-conservatorium te Amsterdam als het Utrechts Conservatorium), Carl Van Eyndhoven (stadsbeiaardier van Tilburg en Mol en docent beiaard aan het Lemmens Instituut te Leuven), Marco de Goeij (componist), en Gideon Bodden (stadsbeiaardier van Amsterdam) zal alle inzendingen die tijdig zijn ontvangen beoordelen.

De jury beoordeelt op originaliteit, muzikaliteit en geschiktheid voor het instrument. De jury behoudt zich ook het recht voor geen prijs toe te kennen, alsmede het prijzengeld anders te verdelen.

De uitslag zal op 29 maart 2008 in Rhenen tijdens de Jaarvergadering van de NKV bekend gemaakt worden. Dan zal de prijswinnende inzending, alsmede een selectie van overige interessante inzendingen ten gehore worden gebracht. De componisten van de uit te voeren werken zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.

INZENDINGEN
De inzender dient zijn compositie in 2-voud (goed leesbare kopieën, geen originelen!) in te sturen. De tijdige ontvangst zal aan de hand van de datum van het poststempel worden vastgesteld. Stuur de compositie naar Freek Bakker, de secretaris van de jury (adres hieronder).

In een begeleidende brief dienen naam en adres van de inzender te worden gemeld en de titel(s) van de compositie(s), alsmede een kort curriculum vitae ten behoeve van een eventuele publicatie.

Ook gaat men door in te zenden akkoord met publicatie en uitvoering in het kader van deze wedstrijd. De Nederlandse Klokkenspel-Vereniging en de Stichting Beiaard Cuneratoren zijn voornemens de prijswinnende compositie(s) samen met een selectie van de ingezonden werken in een bundel uit te geven.

De termijn voor inzendingen sluit op dinsdag 1 januari 2008.

INFORMATIE
Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de secretaris van de jury: Freek Bakker, Van Kluyvelaan 14, 3862 XG Nijkerk, Nederland, telefoon +31 (33) 245 90 53, e-mail  E-mail.

De voorwaarden zijn ook beschikbaar als PDF-document  Download.

 

Back