ANV COMPOSITIEWEDSTRIJD VOOR BEIAARD
 
   

RIJSWIJK - Het Algemeen-Nederlands Verbond, vereniging voor Nederlands-Vlaamse samenwerking, organiseert als uitvoerder van het testament van mr. H.L.A. Visser een compositiewedstrijd voor beiaard solo. Het thema is '500 jaar beiaard in de Lage Landen'.

De prijs bedraagt 10.000 en uitvoering van het werk. Het winnende werk zal worden uitgebracht in een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging en de Vlaamse Beiaard Vereniging.

De uitvoering van het werk is een onderdeel van de viering van de festiviteiten ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de beiaard in de Lage Landen en is voorzien op 9 oktober 2010 in Brugge.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
De wedstrijd staat open voor alle componisten. Informatie over het componeren voor beiaard staat op de website van de Vlaamse Beiaard Vereniging: [www.beiaard.org/componeren.html].

  • De wedstrijd staat open voor composities met het thema 500 jaar beiaard in de Lage Landen.
  • De compositie moet nieuw zijn en speciaal voor de wedstrijd geschreven zijn.
  • De duur van het werk bedraagt minimaal 7 en maximaal 10 minuten (in partituur te vermelden).
  • De compositie moet speelbaar zijn op een beiaard van vier octaven in de middentoonstemming. Omvang: Bes - c - d - chromatisch - c4 (49 klokken). Omdat sommige beiaarden de Bes - en es klok (1 en 4) missen, wordt hiervoor een alternatief gevraagd.
  • Het werk moet gecomponeerd zijn voor beiaard solo.
  • Nergens in de partituur mogen zich gegevens bevinden die tot identificatie kunnen leiden. Voorkomend geval leidt tot uitsluiting.

JURY
De jury bestaat uit Arie Abbenes, Frederic Devreese, Daan Manneke, Carl Van Eyndhoven en Andries Clement als voorzitter zonder stem.

WIJZE VAN INZENDEN
De partituur moet in een gedigitaliseerde versie in tweevoud anoniem worden ingezonden. De partituur krijgt een motto/kernspreuk en wordt vergezeld van een gesloten enveloppe die ook het motto/de kernspreuk vermeldt. Daarin zitten de identificatiegegevens met naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

OVERIGE BEPALINGEN
De uiterste datum van inzending is 15 augustus 2010. Postdatum geldt als bewijs. Persoonlijke afgifte wordt niet aanvaard.

De jury behoudt zich het recht voor om geen prijs toe te kennen indien het beoogde niveau niet wordt bereikt.

Het ingezonden materiaal blijft in het bezit van het ANV. Door deelname aan de wedstrijd onderwerpt de kandidaat zich aan dit reglement. Enig correspondentieadres: Algemeen-Nederlands Verbond, Postbus 501, 2280 AM Rijswijk, Nederland.

 

Back