INTERNATIONAAL QUATRE MAINS CONCOURS ZWOLLE
 
  Peperbus Zwolle  

De Zwolse Beiaard Stichting is van plan op zaterdag 11 mei 2013 een Internationaal Quatre Mains Beiaardconcours te organiseren. De Zwolse beiaard staat in de evenredig zwevende stemming. Het instrument omvat 51 klokken volgens de reeks bes0 - c1 - d1 - es1 - chrom. - d5 die als zodanig op het klavier zijn aangesloten. Het klavier is een combinatie van de Noord-Europese en Amerikaanse standaard.

CONCOURS
Op de ochtend houdt de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging de Jaarvergadering. De stad Zwolle treedt daarbij op als gastheer. Het concours vindt 's middags plaats. Het verplichte werk is 'A Low Slow Note And An Iron Bell' gecomponeerd door Marco de Goeij. De compositie is vanaf 1 februari 2013 verkrijgbaar bij het secretariaat van de stichting.

Het aantal duo's dat deel kan nemen is bepaald op zes. Ieder duo krijgt 20 minuten speeltijd voor het uitvoeren van het verplichte werk en composities naar eigen keuze.

PRIJZEN
Er zijn geldprijzen beschikbaar.

JURY
De samenstelling van de jury is op dit moment nog niet bekend.

LUISTERTUIN
Het publiek kan in de tuin van het Stedelijk Museum Zwolle (ingang Melkmarkt 41) getuige zijn van het concours.

INSCHRIJVING
U wordt van harte uitgenodigd om aan dit concours deel te nemen. Inschrijving via het secretariaat van de Zwolse Beiaard Stichting: Reinier Zweep, Koningin Sophiastraat 37, 8019 XX Zwolle, telefoon +31 38 421 47 24, e-mail E-mail. Na inschrijving wordt het verplichte werk zo spoedig mogelijk toegestuurd.

De sluitingsdatum voor de inschrijving is bepaald op maandag 1 april 2013.

 

Back