INTERNATIONAAL CONCOURS ZWOLLE / KAMPEN
 
  Peperbus Zwolle  

De Nederlandse Klokkenspel-Vereniging werd in 1918 opgericht. De 100e verjaardag is een aanleiding om het culturele erfgoed van beiaard en beiaardmuziek een stimulans te geven met een aantal landelijke activiteiten. Daarbij neemt het internationale interpretatieconcours, dat op 6 juli 2018 wordt gehouden op het carillons van de Peperbus in Zwolle en van de Nieuwe Toren in Kampen, een prominente plaats in. De organisatie ligt in handen van de Zwolse Beiaard Stichting en de Beiaardkring Kampen.

UITNODIGING
De NKV nodigt beiaardiers uit om zich aan te melden voor dit bijzondere concours waarbij de deelnemers worden beoordeeld op het kunnen omgaan met twee in karakter geheel verschillende carillons, zowel in de keuze van hun repertoire als in de interpretatie van de te spelen werken.

INSTRUMENTEN
De meeste van de 51 klokken van de beiaard in de Peperbus werden gegoten door John Taylor. Ze zijn evenredig gestemd: bes0 - c1 - d1 - chrom. - d5 (klavier) en bes0 - c1 - d1 - chrom. - d2 (pedaal).

De beiaard van de Nieuwe Toren in Kampen bestaat grotendeels uit in 1659-62 door François Hemony gegoten klokken. De beiaard staat in middentoon en bestaat uit 48 klokken: c1 - d1 - chrom. - c5 en transponeert een grote terts naar beneden.

Zie de websites over de carillons van de Peperbus en de Nieuwe Toren voor meer specificaties.

PRIJZENGELD
De volgende prijzen zijn beschikbaar: 1e prijs € 2.500, 2e prijs € 2.000, 3e prijs € 1.500, 4e prijs € 1.000, 5e prijs € 500.

JURY
De jury bestaat uit Arie Abbenes (voorzitter), Koen Cosaert (Mechelen), Ellen Dickenson (Yale University, New Haven, USA), Frans Haagen en Bernard Winsemius. In maart 2018 worden uit de aanmeldingen vijf kandidaten geselecteerd. Ieder van hen zal zich 25 minuten in Zwolle en 25 minuten in Kampen laten horen.

AANMELDING
Kandidaten sturen naar het volgende e-mailadres E-mail :

[1] een repertoirelijst met daarop:

  • vijf originele beiaardcomposities die in Zwolle gespeeld kunnen worden (minimaal twee hiervan zijn na 1950 door een Nederlandse componist geschreven).
  • vijf werken uit de barok/klassieke periode die geschikt zijn voor Kampen.
  • vermeld bij elk stuk componist, eventuele bewerker en tijdsduur.

[2] een opname (15 - 20 minuten) van een origineel beiaardwerk dat geschikt is voor de beiaard van Zwolle en een opname van een (arrangement van) een werk uit de barok geschikt voor die in Kampen. Het bestandsformaat van de opname moet .wav zijn en de partituren moeten als .pdf worden meegestuurd.

[3] een curriculum vitae met contactgegevens en relevante informatie over opleiding en ervaring als beiaardier.

Aanmelding impliceert dat de deelnemer beschikbaar is om op 6 juli 2018 de finale te spelen en reis- en verblijfskosten voor zijn rekening neemt.

De uiterste datum van ontvangst van de volledige aanmelding per e-mail (en grotere bestanden per WeTransfer) is 14 maart 2018.

SELECTIEPROCES
De jury selecteert vijf deelnemers op grond van het door de organisatie geanonimiseerde ingezonden materiaal van de kandidaten. De daarbij gehanteerde selectiecriteria zijn (1) de visie van de kandidaat op het programmeren voor beiaard en (2) het spelniveau.

De jury kiest voor zowel Zwolle als Kampen wat de vijf deelnemers aan de finale spelen uit de door hen zelf ingestuurde lijst. De speelduur is in beide plaatsen maximaal 25 minuten. In Zwolle is 'Centenary Bells' een verplicht werk: een nieuwe in opdracht door Leo Samama geschreven compositie.

Kandidaten ontvangen de uitslag van de voorselectie uiterlijk 11 april 2018. De jury is op 6 juli aanwezig om de volgorde van de prijzen te bepalen. Na afloop is er een feestelijke prijsuitreiking in Kampen.

 

Back