MOBIELE BEIAARD

BRONZEN PIANO "REVERTÉ & VAN ASSCHE"


Stokkenklavier:   c1 – d1 – chrom. – d5
Aantal klokken:   50    (toets c1 verbonden aan klok c2)
Gewicht klokken:   1.951 kg
Eigenaar:   Anna Maria Reverté & Koen Van Assche
Website:  
Contact: