REIZENDE BEIAARD

CAST IN BRONZE #1


Stokkenklavier:   c1 – d1 – chrom. – c4
Aantal klokken:   35    (toets c1 verbonden aan klok c2)
Gewicht klokken:   1.754 kg
Eigenaar:   Frank DellaPenna    
Adres:   2460 N. Hill Camp Road    
  Pottstown PA 19465
  USA
Telefoon:   +1 (610) 469 02 61
Telefax: