BEIAARD KLAVIERSTANDAARDEN
 
  Het nieuwe klavier van Zwolle (Nederland)  

GDANSK - Tijdens het 15de Wereldcongres in Gdansk heeft het Comité van Afgevaardigden van de BWF op 18 juli 2006 het rapport van de Klavierencommissie geaccepteerd. De acceptatie van dit rapport betekent dat de Beiaard Wereld Federatie eindelijk overeenstemming heeft bereikt over de technische normen voor een derde standaard van een beiaardklavier naast, en op dit moment als best beschikbare compromis tussen, de bestaande Noord-Amerikaanse (GCNA, 1981) en Noord-Europese (1983) klavierstandaarden. Alle significante maten van het klavier zijn duidelijk benoemd.

Twee jaar geleden heeft het Comité van Afgevaardigden in Oslo een motie aangenomen waarin de BWF Klavierencommissie werd gevraagd om te proberen overeenstemming te bereiken omtrent de maten voor een wereldstandaard van een stokkenklavier. Destijds was al duidelijk dat het het beste zou zijn om enkele maten variabel te laten, aangezien het gewicht van een instrument en de construcie en plaats van een toren nooit hetzelfde zijn.

Het werk van de commissie resulteerde in een voorstel dat tijdens het wereldcongres in Gdansk ter goedkeuring werd voorgelegd aan het Comité van Afgevaardigden. De normen waren afgeleid van het zogenaamde Keyboard 2000, ontworpen door Richard Strauss. Bij de totstandkoming heeft men de maten van alle hybride klavieren die in de laatste twinig jaar zijn gebouwd in de overwegingen meegenomen.

Een officeel document dat de afmetingen van het nieuwe klavier bevat is nu beschikbaar als PDF-document. Een beknopte toelichting en een korte historie van de ontwikkeling van BWF Klavier 2006 zijn inbegrepen. Het document en de tekening van het klavier mogen vrijelijk door iedereen worden gebruikt die een beiaardklavier wil bouwen.

   : Technische normen van het BWF Klavier 2006  Download
   : Tekening van het BWF Klavier 2006  Download
   : Vergelijking van de afmetingen van hybride klavieren  Download
   : Historie van het Keyboard 2000  Download

De huidige bespelers van zowel de Noord-Amerikaanse als de Noord-Europese standaard zullen het verbeterde ontwerp van het Keyboard 2000 als prettig ervaren. Voor Europese spelsers is de hart-op-hart afstand van de manuaaltoetsen hetzelfde gebleven. Amerikaanse spelers zullen zich vertrouwd voelen met dezelfde pedaal/manuaal-as van b1 onder d3, alsmede het concave en radiale pedaal.

De specificaties van het BWF Klavier 2006 zijn voldoende flexibel om aan bijzondere omstandigheden te kunnen worden aangepast. Het is niet de bedoeling historische klavier uit het verleden te doen verdwijnen, maar om richtlijnen te geven voor nieuw te bouwen instrumenten en renovatieswanneer dat gewenst is.

Met het toegewijde werk van de BWF Klavierencommissie en de moedige beslissing van het Comité van Afgevaardigden is een belangrijke bijdrage geleverd aan het doel van de BWF.

APPENDIX

1. De BWF erkent de bestaande Noord-Amerikaanse en Noord-Europese klavierstandaarden en accepteert het rapport van en de door BWF Klavierencommissie in 2006 in Gdansk voorgestelde standaard als het toen best beschikbare compromis tussen de Noord-Amerikaanse en Noord-Europese standaarden.

2. De BWF stimuleert voortdurend onderzoek naar de beste manier om de erkende klavierstandaarden aan te passen, te verfijnen, en te harmoniseren.

3. De BWF adviseert dat, voor de inrichting van nieuwe beiaarden of omvangrijke renovaties van bestaande beiaarden, de keuze voor een klavierstandaard en de beslissing omtrent afwijkingen van die standaard, in verband met de unieke karakteristieken van het betreffende instrument, genomen moeten worden door een gekwalificeerde onafhankelijk deskundige (in samenspraak met de op dat moment aangestelde beiaardier, indien aanwezig).

 

Back