INTERNATIONAAL BEIAARDCONCOURS MIDDELBURG
 
   

MIDDELBURG - Op zaterdag 5 juli 2008 organiseert de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging in samenwerking met en op initiatief van de Roosevelt Academy in Middelburg een Internationaal Beiaardconcours op de beiaard van de Abdijtoren in Middelburg. De beiaard hangt in een hoge en tamelijk open toren en heeft een Europees standaardklavier.

Het instrument is evenredig zwevend gestemd en bestaat uit 49 klokken, dus vier octaven zonder cis1 maar met bes0 en es1 in het pedaal. De beiaard transponeert een kleine terts naar beneden. Eén klok werd in 1715 gegoten door de gieters Noorden & De Grave en 23 werden door Van Bergen gemaakt in 1950. Koninlijke Eijsbouts in Asten voegde 25 klokken toe in 1994.

WEDSTRIJD
Het concours begint om 10.30 uur en eindigt met de prijsuitreiking om 19.00 uur. De wedstrijd kent twee categorieën: beiaardiers met een diploma en beiaardiers zonder diploma. De maximale speeltijd voor iedere kandidaat is 20 minuten.

Categorie B (ongediplomeerden - peildatum 1 januari 2008) speelt 's ochtends. Voor deze categorie bestaat het verplichte werk uit delen van Suite no. 1 for harpsichord van Pierre Bustijn (1649-1729) in een bewerking van Geert D'hollander . Daarnaast speelt iedere kandidaat tenminste één originele beiaardcompositie en verder werken naar eigen keuze. De maximaal toegestane speelduur is 20 minuten!

Categorie A (gediplomeerden) speelt 's middags vanaf 15.30 uur. Voor deze categorie is het verplichte werk Impromptu op. 27 nr. 7 van Gerard von Brucken Fock (1859-1936) zoals bewerkt door Geert D'hollander . Daarnaast speelt iedere kandidaat tenminste één originele beiaardcompositie en verder werken naar eigen keuze. De maximaal toegestane speelduur is 20 minuten!

PRIJZEN
Categorie A. De eerste prijs is € 1000 en drie concerten in 2009. De tweede prijs bedraagt € 750 en twee concerten in 2009. Categorie B. De eerste prijs is € 500 en één concert in 2009 en de tweede prijs is € 250.

JURY
De jury bestaat uit Albert Clement (voorzitter, hoogleraar Musicologie, en organist), Geert D'hollander (beiaardier en docent beiaard), Gideon Bodden (beiaardier en campanoloog), Gijsbert Kok (beiaardier en organist), Henk G. van Putten (beiaardier en organist), Kees van Eersel (beiaardier en organist), en Koen Van Assche (beiaardier en docent beiaard). De jury wordt geassisteerd door een niet-meestemmende secretaris. Jurering geschiedt conform het juryreglement van de NKV. Het verplichte werk en het (de) vrije werk(en) worden door de jury even zwaar beoordeeld.

OVERIGE WEDSTRIJDBEPALINGEN
De uitspraak van de jury is bindend, de jury heeft het recht één of meer prijzen niet toe te kennen. Indien de maximale tijdsduur wordt overschreden, dan kan de jury een deel van een vrij gekozen werk buiten beoordeling laten. De volgorde van optredens wordt door loting bepaald. De namen van de deelnemers worden niet aan de juryleden bekend gemaakt. Deelnemers worden dus anoniem beoordeeld.

UITNODIGING
U wordt van harte uitgenodigd om aan dit concours deel te nemen. De inschrijvingstermijn opent op maandag 7 april en sluit op woensdag 30 april 2008. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd is € 25. Inschrijving geschiedt door het sturen van een brief of e-mail samen met een lijst van de vrije zelf gekozen werken naar: Hylke Banning, Hof der Herinnering 31, NL-3823 WV Amersfoort, The Netherlands, e-mail E-mail. Een kopie van de zelf gekozen vrije werk(en) dient (later) eveneens aan dit adres te worden toegezonden. Op de muziekbladen mogen geen aantekeningen voorkomen waaruit de jury de identiteit van de kandidaat zou kunnen afleiden.

In de categorie B kunnen slechts zes kandidaten worden toegelaten en in categorie A maximaal acht. Mochten er teveel aanmeldingen binnenkomen, dan zal de organisatie kandidaten selecteren op basis van de technische moeilijkheidsgraad van de werken die de kandidaat wil spelen.

Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld van tevoren kennis te maken met de beiaard (maximaal 30 minuten per kandidaat). Neem daartoe contact op met Geert D'hollander, e-mail E-mail, telefoon +32 486 31 63 49 of Henk G. van Putten, e-mail E-mail, telefoon +31 186 69 22 84.

ZOMERCURSUS BEIAARD IN MIDDELBURG
De Roosevelt Academy, het internationale university college van de Universiteit van Utrecht, biedt een uitdagende cursus beiaard aan als onderdeel van het zomerprogramma van deze universiteit. Het monumentale Middelburg en omgeving bieden enthousiaste belangstellenden vier interessante beiaarden, waaronder die van Veere en Vlissingen.

Een team van internationaal gerespecteerde specialisten waaronder Bernard Winsemius, Kees van Eersel, Gideon Bodden en Geert D'hollander zullen de deelnemers instructie geven. Concerten - inclusief orgelconcerten en concerten op de fortepiano - vormen een onderdeel van het programma. Het hoofdonderwerp van de zomercursus is De beiaardcultuur in de 17de en 18de eeuw.

Periode: 5-12 juli. Inschrijfgeld € 300 (inclusief verblijf, cursusmateriaal en excursies). De flyer bevat meer gedetailleerde informatie over de zomercursus .

 

Back